N I E M E N D A L S B A LIn Niemendalsland

Geeneen heft het hoofd


Geeneen heft het hoofd

Geeneen buigt het hoofd

Geeneen buigt het hoofd

Geeneen wendt het hoofd

En wijst me de weg naar het NiemendalsbalIk vroor vast aan mijn gat dat hard was als steen

Tienduizend rond mij en ik zag er geeneen

Nam mijn hoed in mijn handen

Om mijn hoofd niet te branden

Tienduizend verdronken en nooit niet geweest
Het volk was in rouw het koningspaar treurde

'k Kwamp binnen langs achter en kreeg 't recht van veure

Kwam daar een trommelaar met eenen arm

Kwam daar een trommelaar in zijn bloot gat

De hand in zijn broekzak zo sloeg hij de maatIn Niemendalsland

Geeneen heft het hoofd


Geeneen heft het hoofd

Geeneen buigt het hoofd

Geeneen buigt het hoofd

Geeneen wendt het hoofd

En wijst me de weg naar het Niemendalsbal


Niemandalsbal, grapes of art 2008

retour